ФАМОЗА – покриви, покривни системи, покривни изолации, ремонт на покриви

По стара българска традиция една къща се счита завършена, когато бъде направен нейният покрив и дюлгерите развеят бяла риза от комина. Ако преброим нашите покривни обекти и ги разположим на географската карта, над 3 500 бели петна от развети ризи ще покрият покривите.

Нашата философия и осъществена мечта е да запазим традицията и приемствеността в нашия занаят - строителството и ремонта на покриви, използвайки и новите строителни похвати, методи и материали. Изработените от нас покриви внушават чувство на хармония и неповторимост на впечатлението от един напълно завършен дом или обществена сграда.

Удовлетвореността на нашите клиенти от изградените и ремонтирани покриви и наградите от нашите партньори за покривните ни системи ни дават увереност в професионалните ни умения и достижения. Стараем се да използваме последните технически, конструктивни и архитектурни новости в изграждането и ремонта на покриви, давайки висока гаранция за положения от екипа ни труд.