ФАМОЗА – покриви, покривни системи, покривни изолации, ремонт на покриви

Партньори

 • "Линднер България"ЕООД
 • „Контракт Сити"ООД
 • „Брамак Покривни Системи"ЕООД
 • „Пайонир Девълъпмънт"ЕООД
 • „Литос - КО"ООД
 • „Геотехмин"ООД
 • "Геострой"АД
 • "Велукс България" ЕООД
 • "Булдах-Покривни системи" ООД
 • "Ви Джи Еф" ООД - официален представител на TEGOLA за България
 • "Армормат" ООД - официален представител на IKO за България
 • "София Проджект" ООД
 • "Артекс Инженеринг" АД
 • "Ваклин Груп" ООД
 • "Виваинженеринг" ЕООД