За контакт:

0888 629 533
ПОКРИВНИТЕ ПРОЗОРЦИ –
НОВ ЖИВОТ НА ПОКРИВА
Монтажът на покривни прозорци VELUX или OMAN дава нов живот на покрива.
WINDOWS ON THE ROOF MEANS NEW LIFE The Installation of VELUX or OMAN roof windows gives new life to the roof.
ПОКРИВНИ УСЛУГИ С ВИСОК ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ Стараем се да използваме последните технически, конструктивни и архитектурни новости в изграждането и ремонта на покриви, давайки висока гаранция за положения от екипа ни труд.
Fast and reliable roofing services We use the latest technical and architectural innovations in the construction and repair of roofs, giving a high guarantee of our team work.
ЕСТЕТИЧЕСКИ ИЗДЪРЖАНИ ПОКРИВИ Покривите, реализирани досега от ФАМОЗА винаги предизвикват възхищение. Много от тях спечелиха награди от нашите партньори.
AESTHETICALLY PLEASING ROOFS Roofs made so far by FAMOZA are always admired. Many of them have won prizes from our partners.

По стара българска традиция една къща се счита завършена, когато бъде направен нейният покрив и дюлгерите развеят бяла риза от комина. Ако преброим нашите покривни обекти и ги разположим на географската карта, над 3 500 бели петна от развети ризи ще покрият покривите.

Нашата философия и осъществена мечта е да запазим традицията и приемствеността в нашия занаят - строителството и ремонта на покриви, използвайки и новите строителни похвати, методи и материали. Изработените от нас покриви внушават чувство на хармония и неповторимост на впечатлението от един напълно завършен дом или обществена сграда.

Удовлетвореността на нашите клиенти от изградените и ремонтирани покриви и наградите от нашите партньори за покривните ни системи ни дават увереност в професионалните ни умения и достижения. Стараем се да използваме последните технически, конструктивни и архитектурни новости в изграждането и ремонта на покриви, давайки висока гаранция за положения от екипа ни труд.